• HORTS SOCIALS

L’Ajuntament de Manlleu disposa d’horts urbans des de l’any 2009. L’any 2014 Serveis Socials proposa buscar un espai per oferir horts a famílies en situació econòmica precària. Aquest projecte es treballa conjuntament entre Serveis Socials i Medi Ambient, destinant-hi un terreny urbanitzable composat per 30 parcel·les destinades a ús social.

L’entitat Vincle – que col·labora amb l’Ajuntament des de l’any 2005 – és en aquest cas l’encarregada d’oferir un programa d’acompanyament grupal per introduir aquests horts en la dinàmica establerta en la resta d’horts urbans i proporcionar accions formatives d’agricultura ecològica. La majoria de població beneficiària del projecte és d’origen cultural diferent. Posteriorment, s’obre una segona promoció d’horts urbans en un terreny no urbanitzable composat per 25 parcel·les (la meitat dedicades a horts socials i l’altre part a horts urbans), amb l’objectiu de treballar per la mixtura social com un element integrador.

[ess_grid alias=”entitat-01″]

Ajuntament de Manlleu

Plaça Fra Bernadí, 6
(08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66
E-mail: ajuntament@manlleu.cat

[eo_events]