La finalitat d’aquesta jornada és exposar i posar en comú les possibilitats que ofereix l’ordenament jurídic per tal d’implementar clàusules socials en la contractació administrativa, com una manera d’introduir per part dels ajuntaments i ens supramunicipals objectius de justícia social i laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic.

En definitiva, es tractarà de reflexionar sobre les experiències que fins a la data hem tingut en aquest àmbit i plantejar novetats que des d’una visió pràctica ofereix el marc normatiu més recent, amb l’ànim d’explorar un horitzó legislatiu i social il·lusionant que s’està obrint d’avant nosaltres en la contractació públic social.

Dirigida a:

  • Secretaris/es i interventors/es d’entitats locals.
  • Personal tècnic de diferents serveis municipals.
  • Responsables d’empreses socials i/o d’inserció.

Dijous 9 de març 2017 a les 12h.
Sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu.
A càrrec de Col·lectiu Ronda.

Agrairíem confirmació a ess@manlleu.cat o al 93 851 50 22