La campanya del Balanç Social d’enguany s’allargarà fins el 30 de juny i la col·laboració entre l’ajuntament i la XES possibilitarà que aquelles iniciatives d’Economia Social i Solidària que vulguin completar-lo, puguin fer-ho amb l’ajuda i acompanyament del personal tècnic de l’OPE

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Per fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dona accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa; i també a quatre conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses o persones usuàries o clientes, sòcies i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de forma automàtica l’informe de balanç social; el document en què les empreses descriuen i mesuren les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per al llarg d’un exercici.

En l’edició anterior, d’aquesta col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la XES va sorgir-ne el Catàleg de consum responsable d’Osona. El catàleg en qüestió és una rèplica del catàleg de Mercat Social de la XES, però filtrat per les entitats i empreses amb seu a la comarca d’Osona. L’aparició al mateix està condicionada a l’elaboració i aprovació del Balanç Social de la XES.