• OSONAMENT

Osonament, nom comercial de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic, és una entitat sense ànim de lucre amb 38 anys de trajectòria que integra tots els recursos comunitaris de la comarca adreçats a l’atenció de les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb problemes de salut mental i drogodependències i els serveis de logopèdia i psicologia.

A Manlleu gestionen la Llar Residència, que és un servei social, la finalitat del qual és acollir, en règim d’habitatge i amb caràcter substitutori del domicili, persones amb dificultats derivades de malaltia mental.

La llar disposa d’un equip assistencial, que té cura i organitza la realització de les activitats adequades per facilitar la rehabilitació i reinserció en els diferents àmbits, i atendre les necessitats individuals i socials dels i les residents. Aquestes comprenen des del recolzament en les tasques de la vida quotidiana (cura personal, organització de la convivència,etc.) fins a la programació d’activitats estructurades de tipus formatius, d’oci i lleure.

L’estada a la Llar, més o menys perllongada segons la situació particular de cada persona, entre d’altres objectius, ha de mantenir i reforçar els vincles familiars. Per això, des del primer moment, s’ofereix a la persona resident i a la família, la plena disponibilitat tècnica i humana de l’equip per orientar-los i assessorar-los.

[ess_grid alias=”entitat-01″]

Osonament

contacte llar residència:
Avinguda Pirineus, 9
08560 Manlleu
93 851 52 50
residencia@cmppo.cat
www.osonament.cat

contacte seu central d’Osonament:
c. Josep Maria Selva número 2
08500 Vic
Tel. 938 895 059
cmppo@cmppo.cat
www.osonament.cat

[eo_events]