INICI / Actualitat

29/6/2017

Subvencions Línia Capitalcoop

S’ha publicat la Convocatòria de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals, de la Línia Capitalcoop, en l’exercici 2017. Aquesta convocatòria permet continuar impulsant la capitalització mitjançant subvencions a les persones físiques o jurídiques sòcies de cooperatives i societats laborals, que facin aportacions destinades al capital social de la seva empresa, d’acord amb el següent: Subvencions a l’import de l’aportació La subvenció finançarà fins al 33,34 % de l'import de l’aportació  destinada a la capitalització de la cooperativa o societat laboral, no remunerada, amb un import màxim de 2.000.-€ per soci. L’aportació mínima de capital ha de ser d’un import de 4.500.-€ euros, dels quals s’ha d’haver desemborsat efectivament al compte de la cooperativa o societat laboral un mínim de 3.000.- € abans de la sol·licitud de la subvenció. Subvencions als interessos o cost financer associat al préstec La subvenció finançarà la reducció del tipus d’interès fixat per l’entitat de crèdit que concedeix el préstec en 3,5 punts, fins un màxim de 500 € per persona física o jurídica.  L’àmbit temporal de la subvenció: 01-11-2016  al  31-10-2017 On i com se sol·licitarà l’ajut Capitalcoop?
  • El termini de presentació de sol·licituds: 24-06-2017  fins el 31-10-
  • Els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el web del Canal Empresa.
  • Les sol·licituds s'hauran de lliurar en qualsevol de les Oficines de Gestió Empresarial(OGE).
Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a ess@manlleu.cat    

Comparteix