INICI / Actualitat

25/7/2017

Manlleu edita una guia de finances ètiques i solidàries

  Treballar per maximitzar el benefici social. Aquest és l’objectiu que ha portat a la Xarxa d’iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) de Manlleu, amb la participació de l’Ajuntament de Manlleu i la col·laboració de FETS, a editar una guia de finances ètiques i solidàries. I què entenem per finances ètiques i solidàries? A diferència de la banca convencional, que té com a objectiu la maximització del benefici econòmic, les finances ètiques persegueixen dos objectius simultanis i compatibles:
  • Ser rendibles econòmicament
  • Obtenir beneficis socials i ambientals finançant activitats econòmiques amb un impacte social i ambiental positiu
La guia pretén, doncs, donar a conèixer i apropar les finances ètiques a la ciutadania i al teixit socioeconòmic local, des d’un punt de vista molt pràctic i en dos àmbits complementaris:
  • L’estalvi en una entitat financera ètica
  • El finançament ètic d’iniciatives emprenedores que s’estiguin engegant al territori o bé que ja estiguin constituïdes i necessitin finançament per poder desenvolupar-se
Tant a la pàgina web de la Xarxa d’ESS de Manlleu com a la de l’OPE es podrà trobar el contingut d’aquest material. Així mateix, des del personal tècnic de l’OPE en la seva tasca d’acompanyament a l’emprenedoria, s’orientarà donant a conèixer aquestes alternatives de finançament ètic i solidari. La Xarxa d’ESS de Manlleu té previst presentar-se públicament la tarda del proper divendres 1 de setembre a l’Embarcador del Ter, en una jornada de sensibilització lúdica i participativa. Podeu consultar la guia de les finances ètiques i solidàries en aquest enllaç. I un resum, en aquest altre enllaç.

Comparteix