DOCUMENT DE TRANSFERIBILITAT PROJECTE INNOVADORS ESS 2017-2018

INFORME DIAGNÒSTIC ESS OSONA 2018

INFORME – L’ESS DE MANLLEU I LA SEVA ÀREA D’INFLUÈNCIA – 2017

DOCUMENT DEL MARC D’ACCIÓ EN ESS – 2018

ESS MANLLEU – EL RELAT I LA COMUNICACIÓ – 2017

INICIATIVES D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA D’OSONA AL SITUA’M