El grup local de Som Energia a Osona, membre de la xarxa alTERna’t, fa arribar el seguit de mesures que s’han adoptat des de la cooperativa arran de l’estat d’alarma i la crisi sanitària i social actual. Des de Som Energia ja haven adoptat algunes mesures per tal d’intentar minimitzar l’impacte econòmic que pugui haver-hi. Les van revisant i millorant, i també apliquen les que estableix el nou Reial decret llei 11/2020 i que suposen una novetat (ja que algunes ja les duien a terme).

Així doncs, aquestes són les mesures vigents a dia d’avui:

 • Possibilitat d’ajornament de la factura fins que s’acabi l’estat d’alarma: és possible demanar-lo si la situació econòmica és complicada. Per a fer-ho, s’ha de respondre el mateix correu de la factura.
 • Suspensió dels talls de subministrament elèctric: no realitzaran cap tall de subministrament d’electricitat per impagament. Segons el Reial decret, el temps que duri l’estat d’alarma no computarà pels terminis per realitzar els pagaments pendents. Aquesta mesura no suposa una condonació del deute pendent, sinó només un ajornament dels terminis de pagament.
 • Quan finalitzi l’estat d’alarma, des de Som Energia estudiaran quina pot ser la millor manera en què, les persones que s’hagin acollit a alguna de les mesures, puguin saldar el deute pendent.

A part, també hi ha algunes mesures específiques per a empreses i persones donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms (aquestes mesures no són aplicables a entitats ni comunitats veïnals):

 • Opció de suspendre temporalment el contracte per tal que deixi d’haver-hi subministrament, i així, deixar de pagar la factura de la llum. Per sol·licitar-ho, podeu escriure un correu a comercialitzacio@somenergia.coop.
 • Opció de modificar la tarifa i/o la potència contractada, pensat per als casos en què no és possible donar de baixa el subministrament temporalment perquè hi ha aparells elèctrics que necessiten seguir en funcionament (servidors d’internet, neveres…). En aquest cas, cal tenir en compte algunes recomanacions (especificades més avall). Es pot sol·licitar a través de l’Oficina Virtual.

A diferència de la situació que hi havia fa uns dies, ara l’aplicació d’aquestes mesures no té cap cost econòmic, i tampoc tindran cap cost les respectives reactivacions dels contractes suspesos temporalment ni les modificacions per tornar a les condicions anteriors. En els dos casos es podrà sol·licitar retornar-hi fins a tres mesos després del final de l’estat d’alarma, i no serà necessari presentar el butlletí elèctric. Cal tenir en compte que els canvis sol·licitats poden trigar uns dies en fer-se efectius.

Si una persona treballadora autònoma es vols acollir a alguna d’aquestes mesures, quan faci la sol·licitud també haurà d’enviar el document d’alta al règim especial de treballadores autònomes de la Seguretat Social (RETA) a comercialitzacio@somenergia.coop.

A tenir en compte per les empreses i persones treballadores autònomes que vulguin modificar la tarifa i/o potència contractada:

Per a tots els casos:

 • La potència a contractar pot ser qualsevol valor múltiple de 0,1 kW (per tant, el mínim és 0,1 kW).
 • És recomanable que la petició de retornar a les condicions anteriors es faci amb un mínim de 8 dies d’antelació, ja que és el temps que, previsiblement, es trigarà en fer efectiu el canvi.

Per als contractes fins a 15 kW de potència contractada, recomanem:

 • Reduir la potència al mínim necessari. Per cada kW que s’abaixi, s’estalvia com a mínim 4 euros en cada factura mensual.
 • Valorar contractar la tarifa amb discriminació horària (si encara no es té). A partir del 30% del consum total en les hores vall (de les 23 h a les 13 h), ja surt a compte. Quan es retorni a les condicions anteriors, es podrà mantenir la discriminació  horària o bé tornar a la tarifa sense discriminació sense cap cost afegit.

Per als contractes amb més de 15 kW de potència contractada:

 • Recomanen ajustar la potència del període 1 (P1) i el període 2 (P2) a la potència necessària durant el confinament i, si aquesta no supera els 15 kW, al període 3 (P3) caldria contractar 15,1 kW, per tal de mantenir la tarifa 3.0A (si no, caldria fer un canvi de comptador, i aquests costos d’actuació sobre l’equip de mesura sí que s’haurien de pagar). Cal tenir en compte que si s’utilitza més del 105% de la potència contractada de mitjana quart-horària, s’aplica la penalització corresponent.

Exemple: amb P1 = 1 kW; P2 = 1 kW i P3 = 15,1 kW, el cost del terme de potència d’una factura de 30 dies seria: 25,51 €. A aquest cost, caldria sumar-li el cost del terme d’energia, el lloguer del comptador, el Bo Social, l’impost elèctric i l’IVA.

 • Qui tingui potències superiors a 50 kW, és probable que tingui un transformador d’intensitat, i la distribuïdora no permeti abaixar a 15,1 kW. En aquests casos, caldria mantenir un període (preferiblement, P3) amb la potència més elevada, la que requereixi el transformador.

Per altra banda, s’han ampliat les condicions per poder accedir al bo social que ofereix el govern (per accedir-hi, s’ha de contractar l’electricitat a alguna de les comercialitzadores de referència del mercat elèctric regulat).