Les entitats d’Economia Social i Solidària (ESS) d’Osona ja han començat a fer el Balanç Social d’aquest any on, en terminologia de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), impulsora de la campanya, «ensenyen el cor» i en un exercici de transparència mostren el seu compromís social. Es pot trobar més informació sobre la campanya del Balanç Social en aquest enllaç.

I un any més, les organitzacions que ho desitgin, a Osona poden comptar amb el suport de l’Ajuntament de Manlleu, una de les administracions col·laboradores de la XES en la campanya del Balanç Social. Ho poden fer concertant cita prèvia per fer una trobada presencial al LAB Manlleu o bé demanant hora directament amb un tècnic de Balanç Social de la XES per fer l’acompanyament virtual els dijous de 10 a 12h. En el primer cas es pot demanar la cita prèvia al correu ess@manlleu.cat,i en el segon, a info@bsxes.org.

Des de la xarxa alTERna’t, amb la voluntat de donar a conèixer algunes de les dades del Balanç Social de 2019, durant els mesos de maig i juny s’ha dut a terme una campanya de difusió del compromís social de les entitats i cooperatives d’Osona que el van passar durant l’any passat. Aquestes entitats, en tant que responsables socialment, formen part del Catàleg de Consum Responsable de l’Ajuntament de Manlleu que pot consultar-se en aquest enllaç del web d’alTERna’t.

L’any 2019, 23 iniciatives d’Economia Social i Solidària d’Osona van participar en la campanya del Balanç Social. Són unes dades molt bones, ja que representen el 10,2% de la participació en l’àmbit de Catalunya on en conjunt, el 2019 hi va haver un 23% més de participació respecte de l’any anterior. La tendència doncs és que més organitzacions aposten per la transparència, l’autodiagnosi i el compromís social i ambiental.

Aquest any, la campanya té dues fases, una sobre l’impacte de la Covid-19

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

Aquest any la campanya consta de dues fases, la Fase I és la del Balanç Social pròpiament dit amb preguntes sobre l’exercici 2019 i la Fase II, que s’inicia l’1 de juliol, amb preguntes sobre l’impacte de la crisi desencadenada per la Covid-19 i la resposta a la crisi.

El Balanç Social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Per fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dona accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa o entitat; i també a quatre conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses o  persones usuàries o clientes, sòcies i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de forma automàtica l’informe de balanç social amb tots els indicadors calculats.

La comissió de Balanç Social fa una avaluació de cada informe, i disposa si l’entitat obté o no el Balanç Social de la XES. Sigui quina sigui l’avaluació, totes les usuàries del balanç obtenen un document en què es descriuen i mesuren les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per al llarg d’un exercici.

Imatge d’activitat a la Fundació Dr. Trueta, una de les entitats d’Osona que passa el Balanç Social

Un reconeixement al compromís social d’entitats i cooperatives

Fer el Balanç Social ajuda en quatre grans aspectes. D’una banda, compleix dos objectius en clau de sector de l’ESS:

1. Reconeixement per part d’administracions i ciutadania com a part de l’ESS. Des de la XES fa temps que es treballa pel reconeixement i la incorporació del Balanç Social al procés de presa de decisions pels processos de compra pública de les administracions, i, mica en mica, es van obrint escletxes.

2. Formar part del Mercat Social de la XES i fer visible l’ESS. Fent el Balanç Social, sempre que s’obté l’avaluació positiva per part de la Comissió, es passa a formar part del Mercat Social, apareixent al catàleg en línia. A més, també es contribueix a fer visible el conjunt de l’ESS catalana a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català que es fa cada any amb les diverses dades agregades.

Per altra banda, ajuda a les entitats en dos aspectes més:

3. Autoavaluació i millora contínua. És una eina molt útil perquè les empreses i entitats puguin obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora contínua del seu funcionament intern.

4. Comunicació dels valors de l’entitat. La infografia i els documents de resultats són elements molt útils per comunicar els valors a de l’organització de manera gràfica.

La botiga de Mas Corcó Pagesos Forners, una de les cooperatives d’Osona que passen el Balanç Social

Un aplicatiu i diverses guies per omplir el Balanç Social

És molt recomanable que abans d’omplir el qüestionari del Balanç Social a l’aplicatiu ensenyaelcor es faci una ullada a tota la relació de preguntes que poden trobar-se la Guia de preguntes del Balanç Social, la de la modalitat completa i la de la modalitat bàsica. En les guies s’explica el significat de la pregunta i la informació que es demana i per tant és útil per a la recollida de dades. També hi ha un  tutorial de navegació per l’eina que pot ser de gran utilitat.

Des de la xarxa alTERna’t s’anima a totes les entitats socials de la comarca a fer el Balanç Social complet, de fet totes les preguntes de la modalitat bàsica estan presents a la modalitat completa i per tant, responent el Balanç Social Bàsic ja només queda fer un pas més per la modalitat completa. Les dues modalitats tenen els mateixos blocs temàtics però la modalitat completa té més preguntes. 

I si encara queda pendent algun dubte, es pot consultar el document de ‘preguntes freqüents’ del Balanç Social.

Més endavant estarà disponible la versió del Balanç Comunitari, recomanable per a les organitzacions que no tenen activitat econòmica.

Tot seguit reproduïm les publicacions a Twitter de la campanya de difusió que hem dut a terme des de la xarxa alTERna’t sobre les entitats i cooperatives d’Osona que van passar el Balanç Social l’any passat (la campanya també es va fer a Facebook i a Instagram):